top of page

Podnikatelské a inovační centrum K2

Aktualizováno: 14. 7. 2020


Vstříc novým výzvám a řešením!

Nové prostory Podnikatelského a inovačního centra K2, které budujeme

v brownfield objektu v Semtíně, nám umožní další rozvoj v oblasti výzkumu a vývoje robotických průmyslových systémů.

Rychle se měnící trh vyžaduje stále nová a lepší řešení a my chceme nadále přinášet našim zákazníkům produkty s vysokou přidanou hodnotou a velkým potenciálem pro jejich využití.

Technické vybavení na vysoké úrovni, komfortní podmínky pro naše odborníky, inovační technologie, silné softwarové a hardwarové zázemí atd., to vše nám umožní vytvářet nová technická řešení v oblasti vývoje speciálních strojů pro naše zákazníky a především jejich uvedení do praxe.

Inovační centrum bude nabízet služby nejen zasídleným subjektům, k dispozici bude speciální technologické poradenství, školení nových aplikovaných inovací a standardů, odborné konzultace v oblasti robotiky a informatiky.


Cílem projektu je také zvýšení technického povědomí u mladé generace technických pracovníků a studentů technických oborů, možnost transferu technologických řešení mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí, která rozvíjí koncept Průmysl 4.0.Projekt je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj.

コメント


Aktuality

bottom of page