top of page

Tester těsnosti s kamerovou kontrolou závitu a značením

Tester těsnosti s kamerovou kontrolou a značením otestovaného kusu. Obsluha založí díl a spustí cyklus dvouručním ovládáním. Dojde kutěsnění výrobku, natlakování a testu na těsnost, mezi tím se provede kamerová kontrola dvou různých závitů. Po otestování dojde v případě ok kusu k oražení a výjmutí výrobku. V případě NOK kusu k vyjmutí a prohození NOK skluzem. Stroj je konstruován s ohledem na třísměnnýprovoz.Comments


Aktuality

bottom of page