top of page

Technologie opláštění produktu pomocí polyuretanového tmelu

Návrh, konstrukce a výroba technologického procesu nanášení polyuretanových částí výrobku. Technologie obsahuje upínací systém, manipulaci s výrobkem, formy s teplotní regulací styčných ploch, robotickou manipulaci s formou, automatický přestavný formát forem, automatické nanášení separátoru a polyuretanového tmelu, vysokotlaké míchání a dávkování tmelu, kapalinové hospodářství, přečerpávací dávkovací systém, míchadla, bezpečnost a oplocení.Comments


Aktuality

bottom of page