top of page

Robotické pracoviště výroby AL dílců

Návrh, konstrukce a výroba automatické manipulace procesu obrábění, mytí, značení

a testování AL dílců. Pracoviště se skládá ze tří částí a obsluhují ho 3 robotické systémy. Vstupní robotické pracoviště - odebírání volně ložených výlisků z boxů oddělených proložkami, druhé robotické pracoviště - robot s lineárním pojezdem pro obsluhu tří obráběcích center, třetí pracoviště - výstupní robotická manipulace z obrobkové myčky, zakládání do rotačního polohovadla, leak testerů a laserového pracoviště a odkládání

na výstupní dopravníky. Identifikace dílců na vstupu je prováděna pokročilou vision technikou, možnost odkládání dílců pro proměření, možnost odstavení jakéhokoli centra, bez přerušení zbývající výroby. Hlavy robotů jsou navrženy univerzálně pro více typů výrobků a dvě operace obrábění. Automatizace je navržena na 3-směnný provoz a je nataktována s ohledem na minimální prostoje tří obráběcích center. Součástí dodávky

je komunikace s nadřazeným systémem, sběr a zpracování dat a vizualizace procesu.Comments


Aktuality

bottom of page