top of page

Přechodové komory

Návrh, konstrukce a výroba přechodových komor pro oddělení dekontaminovaných čistých výrobních prostor od běžné výroby. Obsluha operátorem, boxy jsou určeny pro přechod dodávky vstupního a výstupního materiálu.
Aktuality

bottom of page