top of page

Návrh, příprava a implemantace zakládacího lůžka

Návrh, výroba a implementace zakládacího lůžka do autmotického stroje s kontrolou správného založení těsnícího pryžového dílu pomocí čidel vzduchových mezer a integrovaných optických závorAktuality

bottom of page