top of page

Měření axiální fixace

Zařízení slouží k měření vůle v ose klapky ventilu.

Aktuality

bottom of page