top of page

Měřící stanice rekuperačních výměníků

Návrh konstrukce a výroba měřící stanice rekuperačních výměníků. Zařízení se skládá z dvou měřících komor dle velikosti měřeného typu. Stroj má možnost automaticky měnit geometrii těsnících elementů a automaticky parametrizovat prováděná měření dle požadavků a geometrie měřeného výměníku. Zavážení do stanice probíhá automatickyComments


Aktuality

bottom of page