top of page

Automatické třídění kotoučů s SMD součástkami

Návrh, konstrukce a výroba automatického stroje na třídění kotoučů s SMD součástkami. Stroj obsahuje pásový dopravník, scenovací kamerový systém, čtecí kamerový systém na identifikaci vstupního kódu, průmyslovou tiskárnu na tisk štítků, SCARA manipulátor s dablovaným gripem, podtlakové upínání, výstupní poháněný válečkový dopravník s automatickým tříděním do přepravky. Zařízení obsahuje verifikaci kódu a je propojeno a komunikuje s MES.
Comments


Aktuality

bottom of page