top of page

Automatická výrobní linka na výrobu silentbloků

Návrh, konstrukce a výroba automatické výrobní linky na komponenty do automotive průmyslu. Základ linky tvoří karuselový montážní stroj s integrovanými periferiemi pro automatický transfer vstupních komponent a výstupního modulu manipulace s hotovými výrobky. Zároveň je integrováno strojní čištění od přetoků pryžových dílců. Součástí stroje je i výstupní kontrola a jsou sledovány technologické parametry montáže. CT stroje je

6,5 sekundy/díl. Montovaná sestava se skládá ze 6 dílců. Součástí stroje je komunikace

s nadřazeným systémem, sběr a vizualizace dat.Comments


Aktuality

bottom of page