Jednoúčelové stroje, konstrukční kancelář, výrobní linky, stroje, přípravky

Vývoj

Firma K2 Machine je MSP podnik, který je orientován na zakázkovou výrobu jednoúčelových strojů, výrobních linek a manipulačních systémů. Pro  firmu je klíčové zlepšování vývojových činností, podporujícících zavádění nových výrobních a konstrukčních technologií.
Tyto fakta společnost rozvíjí:
Rozšířováním vlastního vývojového oddělení – vývojové aktivity v oblasti automatizace výrobních technologií a procesů.
Pro dosažení výše uvedeného cíle provedla investice v rámci OPPI projekt POTENCIÁL:
– kde provedla investice do vývojového oddělení v oblasti:
obrábění – nákupem 3-osého vertikálního obráběcího centra se zaměřením na obrábění tvarových geometrií  a optimalizaci řezných podmínek při obrábění.
metrologie – nákupem mobilního 3D souřadnicového měřícího stroje, se zaměřením na optimalizaci měřících úloh a zdokumentování naměřených výsledků pomocí měřících protokolů.
CAM software – pro pokročilou optimalizaci návrhu a provázání s CAD technologií.
– vznik nového vývojového pracovního týmu.

1. Zaměření projektu
Rozšíření vývojového oddělení o vývoj v procesu návrhu plochých a skříňových součástí –  možnost realizace dílců z kovových i nekovových materiálů, zefektivnění technologických operací návrhu a konstrukce a dále metrologické ověření kvality vyvíjených dílců s možností porovnání součásti, 3D modelu a naskenovaných dat. Zavedení nové technologie návrhu tvarových dílců pomocí  CAM softwaru  a implementace tohoto SW do konstrukčních standardů. Nově vzniklá sekce se nebude přímo podílet na klasické výrobě.
2. Výsledky projektu
–   rozšíření vývojového oddělení, rozšíření vývojového týmu o dva zaměstnance
–   zavádění nové technologie návrhu strojních dílců
–   rozšíření portfolia materiálů navrhovaných dílců
Realizace projektu umožnila další rozvoj firmy, zvýšení konkurenceschopnosti a vznik nových vývojových pracovních pozic.

logo_EU

vyvoj

Kontakt

K2 Machine s.r.o.

Sídlo firmy:
Fáblovka 406
533 52 Pardubice - Staré Hradiště

Tel.: +420 775 770 698
Tel.: +420 775 770 699

Email: info@k2machine.cz

Kariéra

Volné pozice:

SW programátor PLC senior

SW programátor PLC junior

Konstruktér

Elektro montér

Strojní montér

Pro informace o
nabízených pozicích prosím kontaktuje:
nemcovam@k2machine.cz

Společnost K2 Machine s.r.o. má zavedeno a používá systém managementu kvality v oboru vývoj, konstrukce a výroba jednoúčelových strojů a výrobních linek a je certifikována dle ISO9001:2016 společností TUV SUD Czech s.r.o.