Jednoúčelové stroje, konstrukční kancelář, výrobní linky, stroje, přípravky

Konstrukce

Projekční a konstrukční činností se v K2 Machine s r.o. Pardubice zabývá 17 pracovníků, deset strojních projektantů a sedm elektroprojektantů. Vysokou produktivitu konstrukčních prací, konkurenceschopnost výrobků a designu podporuje využití progresivních CAD technologií.
Konstrukční kancelář je vybavena pracovišti se souborem programů pro konstruování ve 3D prostředí Solid Edge a pokročilým aplikačním softwarem pro elektrotechniku, mechatroniku, fluidní technologie a technologie měření a regulace EPLAN.
Firma K2 Machine s.r.o. užívá pro zprávu, kontrolu a interní řízení konstrukce, skladů, výroby a montáže strojních zařízení informační systém Helios Orange, nastavený na základě vnitřních podnikových směrnic, směřujících k jasně definovanému internímu řízení vývoje, konstrukce a výroby.

Kontakt

K2 Machine s.r.o.

Sídlo firmy:
Fáblovka 406
533 52 Pardubice - Staré Hradiště

Tel.: +420 775 770 698
Tel.: +420 775 770 699

Email: info@k2machine.cz

Kariéra

Volné pozice:

SW programátor PLC senior

SW programátor PLC junior

Konstruktér

Elektro montér

Strojní montér

Pro informace o
nabízených pozicích prosím kontaktuje:
nemcovam@k2machine.cz

Společnost K2 Machine s.r.o. má zavedeno a používá systém managementu kvality v oboru vývoj, konstrukce a výroba jednoúčelových strojů a výrobních linek a je certifikována dle ISO9001:2016 společností TUV SUD Czech s.r.o.